Kurser & Föredrag

Kurser & Föredrag

Jag åker runt och håller inspirerande föredrag och erbjuder externa kurser på annan ort, med Dig som arrangör.

Att anordna ett föredrag


Jag håller inspirerande föredrag om trädgård. Mest uppskattat har varit föredrag om


*  Trädgårdsdesign och inspiration


* Hur man skapar trädgårdsrum


* Att göra trädgården lättskött


* Helande trädgård för själen


* Att göra befintliga trädgårdar mer spännande och roligare att vistas i


Du kan också komma med egna önskemål om tema som passar just din grupps intressen.


Som arrangör ordnar du med föredragslokal, anmälningar, ekonomi och information till deltagarna samt fika om det ska ingå. Lokalerna måste vara godkända för ändamålet.


Priset nedan inkluderar alla förberedelser, föredrag, raster och frågestund.


Föredrag: 2 timmar. 7000:- (inkl.moms). Resa tillkommer.


Resa utgår från Nyköping med bil eller tåg. Restid  debiteras med 450:-/tim. Bilersättning 50:-/mil. Färjeavgifter, vältullar, parkeringsavgifter mm tillkommer.


Att vara kursarrangör


Är ni en grupp vänner, en trädgårdsförening eller ett företag som vill ha en kurs på temat trädgård finns det möjlighet att boka mig.


Förslag på kurser:


* Planera och designa sin egen trädgård. 1-2 dagar.


* Välj material och växter till trädgården


* Gör en befintlig trädgård mer spännande och roligare att vistas i


* Gör inbjudande rum i trädgården med olika teman.


Du kan också komma med egna önskemål om tema som passar just din grupps intressen.


Som arrangör ordnar du med kurslokal, anmälningar, ekonomi och information till deltagarna samt vid heldagskurser lunch & fika om det ska ingå. Lokalerna måste vara godkända för ändamålet.


Priset nedan inkluderar alla förberedelser, kurs, raster och frågestund.


Kurs:  12000:-/dag (inkl.moms, max 12 deltagare). Resa tillkommer.


Resa utgår från Nyköping med bil eller tåg. Restid  debiteras med 450:-/tim. Bilersättning 50:-/mil. Färjeavgifter, vältullar, parkeringsavgifter mm tillkommer.


Copyright © All Rights Reserved

Telefontid: måndag-onsdag 09.00-16.00

Tel: 070-5224362

E-post: tradgardsmakaren@gmail.com

Trädgårdsmakaren i Nyköping

Helena Åhlund

Bottenkarshyttan Björktorp

611 95 Nyköping