BERGSPOOLEN

BERGSPOOLEN

DESIGN och FOTO: HELENA ÅHLUND HEDSTRÖM © 2024

Drömmen om en pool kontra ett stort berg som är i vägen. Allt går att lösa. Den här kunden fick min hjälp för att designa det nya poolområdet, göra bygg- och marklov, projektera och ta in offerter. Jag var också arbetsledare under hela byggprocessen.


Mellan hus och tomtgräns finns en grop och ett berg. Den perfekta placeringen av en pool är just här, nära hus och uteplatser, i ett soligt, vindskyddat och insynsskyddat läge. Berget fick delvis sprängas bort, poolen byggdes i suterräng och stora däck ramar in poolområdet. 

För att matcha den nya fräscha ytan valde vi att tänka på helheten och balkongräcken byttes ut mot glasräcken, balkongens betonggolv kläddes in i trä, altangolv byttes mot nytt sioobehandlat trä. Dessutom byggdes alla delar ihop till en enhet tillsammans med ett nytt utekök och breda trappor som följer naturen.

Svart matt färg på spaljéer går bra ihop med den modernare stilen och smälter fint in i den bakomliggande barrskogsmiljön. 

INNAN

EFTER

INNAN

EFTER