Park & Stad - offentlig miljö

Hållbara grönområden för människor och djurliv

Park & Stad

Grönområden i stadsmiljöer har i forskningen visat sig bli allt viktigare. De ska erbjuda rekreation och bidra till psykiskt välmående men är också viktiga för den biologiska mångfalden, klimatet och behövs för att ta hand om ökade mängder regnvatten.  

Jag har planerat stadsparker, innergårdar i städer, torg, skolgårdar, takträdgårdar på parkeringshus och utemiljöer vid hotell-och besöksanläggningar. Alla har de gemensamt att växterna bidrar till en biologisk mångfald som gynnar djur- och insektsliv, men de ger också besökaren en lugnande och inspirerande miljö.

En park i staden kallas inte för inte "stadens lunga". Här kan man andas ut från dagens stressiga liv men också andas in frisk luft borta från avgaser. Att träd och gröna växter gynnar klimatet genom att ta upp koldioxid och avge syre är ingen nyhet. Det som blivit allt mer aktuellt, i och med klimatförändringarna, är vikten av att behålla och dessutom utöka den gröna arealen i urbana miljöer.  

Kravet på en park
En park ska inte bara vara vacker att titta på utan också vara säker att vistas i, vara funktionell och anpassad för alla människor och lätt att sköta för den som ansvarar för underhållet. Man måste tänka långsiktigt på både hållbarhet och ekonomi men också fundera över ekologi och miljö. Parken ska locka till besök, ge tid till reflektion, lust att undersöka och uppleva, utmana sinnen, locka till rörelse men också till avkoppling. Samtidigt måste den vara ekonomiskt effektiv för den som ansvarar för skötseln. 

Nya regler
Jag strävar efter att arbeta enligt 3-30-300. Det innebär att alla invånare ska kunna se 3 träd från sin bostad, att varje bostadsområde ska ha 30% krontäckning från träd och att varje idivid inte ska ha längre än 300 meter till ett grönområde. 

Mina parker och utemiljöer

i urval

Hamnängen i Trosa

Parken ligger idylliskt intill Trosa gästhamn, hamnbodarna och längs åpromenaden upp mot centrum. Här passerar många gångstråk och det guppar vackra båtar i bakgrunden. Parken som stod klar 2018 tillhör Trosa kommun och efter några år av tillväxt är parken ett vackert besöksmål för den som vill njuta av alla växter som doftar och drar till sig fjärilar, humlor och bin. Mitt mål med parken var att skapa blomning från tidig vår till sen höst och växterna jag valt ut bidrar till färgprakt även med sitt bladverk som ger liv även när det inte blommar.

Det finns växter i alla nivåer, från marktäckande pernenner till höga träd. De mest omtalade inslagen i parken är kombinationen av vipphortensia 'Vanille Fraise', röd solhatt och miskantusgräs samt kombinationen av vidjehortensia, vit solhatt och anisisop. Det finns flera olika magnoliabuskar, en pergola med rosor och klematis och en mängd vårlökar. Det finns även några vintergröna inslag i form av både bladväxter och barrväxter och till våren en del olika lökväxter. Buskar och perenner samsas sida vid sida i de fem stora planteringarna som har automatisk droppbevattning dold under jordytan. Planteringarna har lite olika färgskalor, från vitt och silver till rosa och rödbladigt där basen i planteringarna är himalayabjörkar med kritvita stammar. 

Järnvägsparken Oxelösund

Mitt i centrum i den lilla hamnstaden ligger en äldre park med uppvuxna gamla lindar på vardera sida av en öppen gräsyta. På sidorna av parken ligger Järntorget, Folkets Hus, vårdcentralen, Prismanhuset som är ett köpcentrum som det närmaste året ska rivas och ersättas med ett nytt affärs-och bostadskomplex och en genomfartsled. I mitten av parken har det under många år funnits en nedsänkt damm på cirka 35 kvm som varit klädd med turkosblå klinker men med åren har slitage, väder och vind gjort att den börjat läcka. Inför ombyggnationen fick jag frågan om det gick att göra något spännande med parken och dammen som kändes mer modernt då renoveringen av dammen till ursprungligt skick skulle bli väldigt kostsam.

Enligt tradition har här varje år planterats hundratals anueller (ettåriga sommarblommor) och lökväxter vilket inte är det mest ekonomiska eller tidsbesparande för en kommun med en styrd budget. Med respekt för tidigare arkitekters arbete och för att behålla parkens öppna karaktär gjorde jag ett förslag som ersatte sommarblomsplanteringarna med perenna planteringar, de flesta rabatter behölls men utökades något i bredd och ett par nya rabatter tillkom. Körvägen runt om behölls men flyttades lite på ena sidan för att ge plats åt en större gräsmatteyta med lekutrustning. En del av gräsmattan ersattes med blomsteräng för att gynna den biologiska mångfalden, vilket var ett genomgående tema för hela parken enligt mitt önskemål. Därför har jag nästan genomgående valt växter som attraherar pollinerande insekter såsom bin, humlor och fjärilar. Det ska också sättas upp fågelholkar och insektshotell som tillverkats av dagverksamheten i kommunen. Temat eller slagordet för projektet blev "Nu fyller vi parken med liv" och handlar inte bara om djur - och växtliv utan om att fler besökare ska lockas att använda parken, från gammal till ung. 

Den största skillnaden är att dammen blir en nedsänkt trädgård med planteringskärl i corten, sittbänkar och ett mindre vattenspel. Två trappor leder ner i den nedsänkta trädgården där man får chans att se blommor i ögonhöjd, vara i skydd från kalla havsvindar och sitta ner och lyssna på det porlande vattnet. Hela den nedsänkta trädgården omgärdas av rabatter med mängder av perenner medan det i ytterkanterna av parken blir mer buskar. Växterna i parken går i toner av vitt, blått, rosa, cerise och rödbladigt med inslag av vajande prydnadsgräs. 

En naturlekplats med robiniastockar för balans och styrka sätts i gräsmattan och kan användas av alla åldrar. Valet av att använda just trästockar går i linje med att det ska vara miljövänligt rakt igenom. Befintliga möbler byts ut mot moderna soffor i stål vilket är skötselfritt men miskar också risken för vandalisering. Lyktstolpar byts ut mot besparande LED-belysning och den befintliga och omfattande bevattningsanläggningen renoveras och kommer till nytta igen i parken vilket är en förutsättning för kommande skötsel. Det blir det kommunägda Kustbostäder som får ansvar för skötseln av parken som förhoppningsvis kommer få många nya besökare. Parken invigdes sommaren 2021. 

Brf.Silvertärnan i Nyköping


Nära havet och med inspiration av detsamma fich denna bostadsrättsförening tre nya innergårdar under 2020-2021. Den första gården är en plats som passeras till och från parkeringar och garage och var tidigare endast en sluttande gräsmatta. Här finns planteringar med buskar, träd som Rosenapel och Silverpäron och perenner för alla olika årstider. En spaljé med blå och vita klematis ger en skyddad känsla längs den stenlagda gångvägen. Utanför samlingslokalen finns nya samkvämsytor med bänkar och bord på ett trädäck som är tillgänlighetsanpassad och en grusyta i samma nivå gör det möjligt att duka långbord. En spaljé i vitt trä mot radhusen gör att de boende inte störs av aktiviteter på platsen. Intill ligger den nya lekplatsen med gungor och sittplats för barnvakter, markytan är täckt med fallskyddsplattor av gummi istället för sand som tidigare (och som användes av gårdens katter). Nivåskillnader har rätats upp med hjälp av gabioner, gallerburar fyllda med runda kullerstenar.  I planteringar runt om syns hortensia, olika barrväxter, prydnadsgräs, nävor och solhattar. 

Stora Hotellet och Voyage i Nyköping


När Stora Hotellet skulle bygga ut behövdes en ny inbjudande entré och avkopplande utemiljö. Restaurang Voyage ville kunna servera sina gäster utomhus och båda ytorna kombinerades till en läcker innergård i modern stil. Ytan är inte stor, och lutar åt i stort sett alla håll varför jag valde att designa innergården i etager med flera olika sittplatser som avdelas med planteringar. För att matcha hotellets nya stil valdes rabattkanter i galvat stål, trädäck för den ombonade känslan och för att ge värme så övriga ytskikt på golv och väggar är i granit. Här finns växter med vackra blad som alunrot och prydnadsgräs, marktäckande backtimjan och buskar av buddleja för att locka fram fjärilar och bin. I centrum av innergården, som avdelare till alla olika nivåer och sittytor finns en cirkelformad plantering med ett prydnadskörsbär, zebragräs, alunrot och mörkcerise stjärnflocka.  

Rosariet på Gränsö Slott i Västervik


När Gränsö Slott skulle anlägga en ny rosenträdgård - ett Rosarium - fick jag i uppgift att designa, rita, planera och därefter projektleda arbetet. Det började med en önskan från ägaren som ville ha Sveriges första Kärleksrosarium. De par par som gifter sig på slottet får en egen vårdros, med namnskylt, som kan beskådas av brudparet själva men också av alla besökare. Här finns möjlighet att förlova sig, att förnya löften, att gifta sig, att andas, njuta och filosofera eller bara uttrycka kärleken till livet.

I mina tankar kan ett rosarium i kärlekens tecken inte bara ha raka planteringar med olika rosor, vilket är vanligt om man tänker sig ett rosarium, utan behöver inbjudande rum och mjuka former, rosenportaler, porlande vatten och fyllda ytor med både rosor och perenner i olika färgnyanser. Därför blev valet att skapa en trädgårdsmiljö som andas romantik. Lite som en engelsk "cottage garden" fast i en modernare tappning med distinkta former och linjer. Tillgängligheten i rosariet kändes som en viktig faktor och därför delade jag upp planteringarna i olika kvarter med ett antal gångar som löper förbi där man kan se varje plantering från alla olika håll.


Utbudet av olika rosor med varierande blomningstid gör rosariet till ett självklart besöksmål för både brudpar och trädgårdsintresserade eller för den som bara vill njuta en liten stund av färger och ljuvliga dofter. Här finns sammanlagt runt 200 olika sorts rosor fördelat på elva olika kvarter efter ursprung, sort och färger. 

Här finns bland annat gammaldags enkla och doftande Myskrosor, ståtliga och färgglada Tehybrider, engelska dubbla Austinrosor, Meillandrosor från Frankrike, Poulsenrosor från Danmark, remonterande Klätterrosor, marktäckande Kanadensiska rosor, härdiga och slitstarka Rugosarosor och gammaldags Portland och Bourbonrosor. För att inte tala om alla härliga perenner som lavendel, trädgårdsnävor, riddarsporrar, funkia, alunrot och lammöron. Allt samman inramat av låga idegranshäckar.

Varje kvarter har en informationsskylt med rosornas namn, placering och en liten beskrivning över ursprung så att man kan gå runt och läsa samtidigt som man njuter. Det finns bänkar att sitta ner och vila på och en härlig hörna under pergolan med hammockgunga och utsikt över en vattensten som porlar. Det är ett stort och ambitiöst projekt som nu har landat och står på tillväxt med goda framtidsutsikter att bli en välkänd och välbesökt anläggning.

Här är en länk till Gränsö Slott som har boende, spa, konferens, mat, fina trädgårdar och parkmiljöer och olika evenemang.

Tidningsartiklar:

https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/reportage/e/44086/nu-blommar-det-pa-slottet-har-finns-det-206-olika-sorters-rosor-/

https://www.dagensvastervik.se/nyheter/reportage/e/45252/tradgardsfest-i-engelsk-stil-finns-ett-stort-tradgardsintresse/

Brf.Brandstoden


Husen där både farfar och mormor hade sin lägenhet och där jag många gånger passerat förbi stora gula Ölandstok och toppade tujor fick en upprustning 2019. Jag ville ge de boende färg och form året runt och då bostadsrättsföreningen lovade att anlita en duktig trädgårdsmästare för underhåll valde jag ut buskar och perenner för att göra rabatterna både prunkande och färggranna. När allt var planterat valde föreningen att själva göra vackra skyltar till en del av växterna, något som verkligen förhöjer lyxen av att bo på en omhändertagen plats. 

Innergården på Café Hellmans


Ett av de tidigaste projekten som jag gjort var att designa en innergård på den anrika Hellmanska Gården i Nyköping där det vid tillfället fanns ett café. Idag finns också stenugnsbageri, gårdsbutik "Bondens Nära" med lokala varor, inredningsbutik och caféet är idag KRAV-godkänt 0ch finns i White Guide. Gården som omsluts av byggnader och plank har en stillsam atmosfär med ett gynnsamt klimat. Här byggdes ett glashus med kamin och som fokuspunkt mitt i gården planterade jag ett praktmagnoliaträd som idag fyller en stor del av ytan med sittplatser. Mot glasverandan sattes ett blåregn och utmed väggarna klätterhortensia, klematis och vintergröna buskar som järnek och idegran. 

Skolgård i Katrineholm


Tallåsskolan med högstadie bestod av stora ytor asfalt och utemiljön inbjöd inte till utevistelse på rasterna vilket personal och kommun ville ändra på. Istället skapades upphöjda böljande planteringar och murar med integrerade sittbänkar, kullar med buskplanteringar och träd för skuggverkan och lummighet. Några äldre vackra och grova tallar sparades och eleverna fick en kreativ vägg där det skapades härligt färgglad graffiti. I en sluttning finns en läktare med sittplatser, här finns basketkorg, gräsmatteytor och vackra planteringar vid entréerna. Bland träden syns silverpäronträd, hängkatsura och hängblodbok och i underplanteringar lättskötta kantnepeta, solhatt och daggkåpa. 

bildspel4
bildspel40
173_7381
173_7387
173_7376
193_9341_r1
193_9347
173_7369
193_9344
193_9348_r1
2012-06-07 15.29.45
2012-06-07 15.27.01

Hotell & Spa Gränsö Slott


Det familjeägda Gränsö Slott i Västervik är en anläggning med hotell, spa och vackra utemiljöer beläget i ett naturreservat direkt vid havet på en halvö i skärningspunkten mellan stad och skärgård. Under många år har jag samarbetat med Gränsö Slott för att utveckla parkmiljöer och vackra trädgårdsmiljöer. Här finns områden med olika karaktär, från det lite mer gammaldags runt gårdshotellet till modernare runt spaanläggningen och den Engelska parken som upprustats och kompletterats med nya träd. 

Runt Gårdshotellet med sina faluröda bungalows i småländsk stil har jag skapat en ombonad och prunkande trädgård i gränderna mellan husen och runt poolen. Här får hotellgästerna vandra mellan lummiga planteringar av vidjehortensior, miskantusgräs, väggar klädda i piprankor och klematis, ormbunkar, funkia och mängder av blommande perenner och rosor. Stenläggningen på gångarna är av mönsterbetong och runt poolen ligger betongplattor med infällda stenpartier av natursten och torktåliga växter. Vid Strandhotellet möts man av stora buskplanteringar men det mest anslående är de blommande och citrusdoftande magnoliaträden 'Merrill' på rad ut mot havet. Framför slottet finns nya planteringar omgärdade av cortenkanter och i centrum växer trädgårdskantlök 'Millenium' innanför en krans av silverarv.

Vill man gå en tur i den Engelska parken finns många olika trädslag och nya sorter för att öka den genetiska mångfalden.

Tidningsartiklar:
 
https://vt.se/nyheter/granso-ska-fa-sveriges-vackraste-tradgardsparadis-4162464.aspx