Trädgårdskonsultation

TRÄDGÅRDS-

KONSULTATION

Rådgivning med hembesök i din trädgård. Få svar på frågor och tips på förbättringar.

En trädgårdskonsultation med hembesök är en bra start för husägaren som vill ta första steget mot en ny trädgård, oavsett och den är helt ny eller väldigt gammal. 


Konsultationen är en muntlig rådgivning som kan omfatta hela trädgården eller bara en liten utvald del. Du gör egna minnesanteckningar och bestämmer själv vad konsultationen ska handla om, och hur länge du vill ha hjälp. Inga ritningar ingår vid trädgårdskonsultation.


Under besöket kan du få svar på frågor som handlar om allt från skötsel, växtnamn, beskärning och odling till anläggning och planering. Du kan få förslag på ny utformning, veta vilken typ av växter och material som passar eller hur du ska komma vidare i en process som avstannat. 

Du får under besöket värdefulla idéer och mer kunskap om din egen trädgård.  Jag kan vara ditt bollplank som stöttar och bekräftar redan pågående projekt, eller komma med tips om förbättringar och andra praktiska lösningar.  


Många av mina kunder känner att de är nöjda med ett par timmars konsultation och att de sen kan gå vidare på egen hand. Andra vill gå vidare med trädgårdsdesign och fortsatt samarbete.  Det bestämmer vi när jag är på plats. 

TRÄDGÅRDSINVENTERING

Har du en trädgård men saknar kunskap om vad som växer i den? Vill du veta växternas namn för att veta hur de ska skötas, när de blommar eller om de är ätbara? Då är trädgårdsinventering en tjänst för dig. 


En trädgårdsinventering sker lämpligast under sommaren när allt har börjat grönska. Ofta räcker det med ett hembesök under någon eller några timmar, dock kan fler besök behövas om du vill vara riktigt noga. Eftersom växternas olika stadier inte kan ses samtidigt behöver man ibland se en växt både blomma, sätta bär och få höstskrud innan man säkert vet vad det är. Vill du ha en exakt art och sortbestämning kan det också lösas med nytagna bilder på den specifika växten.

Du väljer om du själv vill anteckna växternas namn eller om du vill att jag skriver namnen på en ritning som du tillhandahåller när jag kommer. Jag kan också erbjuda att göra mer detaljerade ritningar över din befintliga trädgård efter överenskommelse.  

NYBYGGNATION OCH HUSPLACERING

Hur ett hus placeras på en tomt har stor betydelse för hur trädgården kommer kunna användas framöver. Att maximera ytorna så att kvällssolen utnyttjas allra bäst eller för att få plats med en pool kräver lite eftertanke. Ska du bygga nytt hus, planerar att bygga ut eller komplettera med exemepvis ett Attefallshus kan min erfarenhet vara den hjälp du behöver. 


Fördelen med att anlita mig tidigt i processen är att du får nya infallsvinklar som kan hjälpa dig att få en trädgård som fungerar väl i framtiden. Det är också praktist att tidigt ha en plan inför byggstart. När maskiner finns på plats kan de flytta jordmassor, gräva ur för framtida ändamål, lägga jord och singel på rätt ställen och du kanske slipper kostsamma transporter. 

Ibland behöver man spränga för att få plats med ett hus. Vi diskuterar lämpligheten och säkerheten i förfarandet och om det går att lösa på annat sätt. Alternativt vad det finns för lösningar på att använda det material som sprängs bort.


Du kan via min samarbetspartner också få hjälp med ritningar och bygglov. 

SKÖTSELPLANER

Alla trädgårdar behöver regelbunden skötsel. Speciellt noga är det med nyanlagda så de etableras väl. 

Tycker du att det är svårt att veta när och hur saker ska göras? Då kan du vara hjälpt av en skötselplan. 


Månad för månad får du reda på om det ska gödslas, beskäras, rensas, klippas eller åtgärdas på annat vis.

I dokumentet finns de karaktärsväxter som behöver skötsel namngivna och på bild, så du enkelt känner igen dem när det är dags. 

FÖRBERED DIG

Skriv ner frågor, tankar och idéer innan konsultationen. Ju mer du förbereder dig desto större chans är det att hembesöket blir precis vad du önskat. Inga frågor är dumma frågor, jag har stor förståelse för om man inte har någon tidigare kunskap om trädgård.


Ofta är det bra om det finns en  tomtritning som vi kan skissa på. Hus och eventuella andra byggnader ska då finnas inritade. Om du har tid och möjlighet är det bra om större träd, planteringar och andra fasta byggnationer finns inritade också. Skalan bör vara 1 : 100 eller så att tomten får plats på ett A3 papper. Saknar du tomtritning, kontakta ditt kommunkontor i god tid innan mitt besök.

Vill du boka tid för husplacering behöver jag se tomtritning, planritningar och fasadritningar på huset om det finns. Ta också reda på om det är något speciellt som gäller i detaljplanen för det område där du ska bygga, exempelvis prickmark som ej får bebyggas.  PRISLISTA

Alla tjänster ovan bokas per timme. Vill du gå vidare och boka mer utförliga ritningar, se information om trädgårdsdesign.


Timpris: 1300:- per timme oavsett arbetsuppgift.  


Flygfotografering: 2000:- per tillfälle. Upp till 10 digitala bilder ingår. 


Reskostnad:  70:-/mil  samt 650:-/restimme. 


Detta kan tillkomma i kostnad beroende på var du bor: Trängselavgifter, parkeringsavgifter,  vägtullar och färjekostnader.


Samtliga priser är inklusive moms.
Företaget har F-skatt och gällande ansvarsförsäkring.

Tyvärr kan du ej utnyttja ROT-avdrag på mina tjänser.

unsplash