Trädgårdsdesign

TRÄDGÅRDSDESIGN

Skräddarsydda och kreativa lösningar för dig som behöver hjälp att planera en gammal, ny, stor eller liten trädgård. 

Känner du dig lite osäker inför att planera och anlägga din trädgård? Behöver du professionell hjälp för att komma igång?

När du bestämt dig för att göra något åt trädgården kan det kännas tryggt att få hjälp av någon som har lång erfarenhet och bred kunskap om hur det blir både funktionellt och vackert. Det gäller allt ifrån att se helheten i trädgården med uteplatser, gångar och planteringar till att förverkliga drömmar om en pool eller vinterbonat växthus.


Du kan få hjälp med allt från grundplanering och layout av hela eller delar av trädgården, utformning av uteplatser och rabatter till kompletta och detaljerade ritningar med val av material, plattor, växter, möbler och tillbehör.


Jag arbetar med alla typer av utemiljöer. Från helt nya trädgårdar till gamla som behöver uppdateras, historiska utemiljöer, takterrasser, innergårdar och poolanläggningar till parker, hotell, balkonger och radhustomter.

VARFÖR ANLITA EN TRÄDGÅRDSDESIGNER?

Att anlägga en trädgård eller utemiljö är ofta ett stort och kostsamt projekt. Med hjälp av mig som trädgårdsdesigner kan du få en genomarbetad plan som går att följa i etapper, eller som kan lämnas till en markanläggare. Det är en förhållandevis liten kostnad i till vad man behöver investera för att få en färdig trädgård.

Med en plan över trädgården kan du göra smarta inköp, minska leveranskostnader, planera grävjobb, göra en tidsplan och budget och undvika eventuella misstag. 

Jag har olika omfattning på mina tjänster där du själv kan välja hur mycket hjälp du vill ha beroende på om du anlägga trädgården själv eller ta in entreprenörer. Nedan finns några exempel på de valmöjligheter som finns. 

FÖRSTA BESÖKET

Alla designuppdrag börjar alltid med ett hembesök, oavsett storlek på trädgård eller projekt. En tomt har alltid olika naturliga förutsättningar som man behöver anpassa sig till. Allt från nivåer och insyn till vindar och jordmån. Samtidigt har du som ägare önskemål om framtida resultat. Under hembesöket går vi runt i trädgården för att se vilka val och möjligheter som finns. Därefter sitter vi ner och går igenom behov och önskemål. Vi gör en första plan för hur trädgården ska utvecklas framöver och tillsammans planerar vi en trivsam, funktionell och estetisk trädgård som passar just dig. Jag gör också en enkel skiss för de idéer som vi kommer fram till. Varje träddgård och kund är unik, därför anpassar jag mig alltid till dina önskemål och är flexibel med upplägg och omfattning. 

Pris: 3000:- för två timmar. Resekostnad tillkommer. Komplettera sedan med något av nedastående val. 

Design:
FORM & FUNKTION

Valet för dig som vill ha hjälp att planera trädgården med fokus på estetisk formgivning och smart funktion men vill välja material och växter själv.  

Här fokuserar vi på hur trädgården ska användas och var det ska finnas exempelvis uteplatser, gångar, entréytor, parkering, insynsskydd, odlingsytor och ser till helheten över trädgårdens utformning så att den blir både funktionell och vacker.  


Ingår:

 • Skalenlig svartvit illustrationsplan / idéskiss som visar trädgårdens helhet, rumsindelning och strukturer. 
 • Text som beskriver innehållet i ritningen. 
 • Ritning levereras digitalt som PDF.


Tillval:

 • Hembesök med presentation och genomgång av färdig ritning. 
 • Färgläggning av ritning om så önskas.


Tillkommer:

 • Resekostnader och restidsersättning. Se prislista.


Pris: offert eller timarvode
Varför? Alla trädgårdar är olika stora och alla kunder har olika önskemål. Det blir mest rättvist så. 

Design:
ETT TRÄDGÅRDSRUM

När du bara vill ha en del av trädgården designad. Används ofta av den som ska anlägga pool eller vill anlägga ett rum för avkoppling eller odling av ätbart. Du kanske behöver göra om entrén eller vill ordna en mysig matplats med utekök. Då fokuserar vi på enbart denna del av trädgården, med hänsyn till resterande trädgård så att det pasar ihop. 


Du får förslag på detaljer såsom växter, material, färg, stil och inredning. 

Ingår:

 • Skalenlig illustrationsplan / idéskiss som visar trädgårdsrummet i sin helhet.
 • Text som beskriver innehållet i ritningen.
 • Förslag på växter i ett bildkollage.
 • Förslag på material och stil i ett bildkollage. 
 • Ritning levereras digitalt som PDF.


Tillval:

 • Hembesök med presentation och genomgång av ritning. 
 • Färgläggning av ritning om så önskas.


Tillkommer:

 • Resekostnader och restidsersättning. Se prislista.

Pris: offert eller timarvode
Varför? Alla trädgårdar är olika stora och alla kunder har olika önskemål. Det blir mest rättvist så. 

Design:
HELHET & VÄXTER

Ett designpaket som innehåller formgivning av trädgårdens alla ytor och trädgårdsrum. Utöver det som ingår i Design: FORM & FUNKTION får du också förslag på växter och material som passar till stilen i din trädgård. Du får förslag på exv träd, häckar, buskar, plattor och övriga byggnadsmaterial. 


Ingår:

 • Skalenlig illustrationsplan / idéskiss  som visar trädgårdens helhet, rumsindelning och strukturer.
 • Text som beskriver innehållet i ritningen. 
 • Förslag på ett antal karaktärsväxter som passar i olika lägen i trädgården. 
 • Förslag på material för stenläggning, murar, trädäck och byggnationer som exv pergola och odlingslådor.
 •  Ritning levereras digitalt som PDF.


Tillval:

 • Hembesök med presentation och genomgång av färdig ritning. 
 • Färgläggning av ritning om så önskas.


Tillkommer:

 • Resekostnader och restidsersättning. Se prislista.


Pris: offert eller timarvode.
Varför? Alla trädgårdar är olika stora och alla kunder har olika önskemål. Det blir mest rättvist så.

Design:
BLOMMOR & GRÖNT

Med fokus på växter skapar vi en trädgård som prunkar och ger liv året runt. Du har redan en väl fungerande trädgård men saknar lummighet, blomning hela säsongen, färg och välfungerande planteringar med rätt växt på rätt plats. 

Blommor som avlöser varandra hela säsongen, vackra blad, smarta val för olika lägen, fina strukturer och ätbara växter är bara lite av vad du kan få hjälp med. Vi utgår ifrån befintliga ytor och gör helt nytt eller kompletterar det du redan har. 

Ingår:

 • Planteringsritningar. 
 • Förslag på växter i ett bildkollage.
 • Växtlista för inköp. 
 • Inmätning av ytor (valfritt, du kan mäta själv)
 • Ritningar levereras digitalt som PDF.


Tillval:

 • Hembesök med presentation och genomgång av ritning.
 • Växtinköp eller personal shopper i butik.
 • Färgläggning av ritningar om så önskas.


Tillkommer:

 • Resekostnader och restidsersättning. Se prislista.


Pris: offert eller timarvode
Varför? Alla trädgårdar är olika stora och alla kunder har olika önskemål. Det blir mest rättvist så. 

Design: ALL INCLUSIVE

Hela trädgården designas in i minsta detalj. Ett  uppskattat paket som ofta bokas av trädgårdsägare som saknar egen kunskap eller tid att skapa sin drömträdgård. Ett samarbete mellan kund och trädgårdsdesigner som omfattar allt som behövs för att göra trädgården komplett.

Du får omfattande ritningar över alla delar av trädgården men också mer detaljerade ritningar på de delar som behövs. Val av växter ingår för varje plantering samt materialval för det som ska anläggas och byggas. Du får tillgång till mig som designer under hela designprocessen och vi tar gemensamt fram en stil som passar både trädgården och trädgårdsägaren. Även förslag på möbler, krukor och inredning ingår. Vikt läggs vid en levande dialog som till slut mynnar i att drömträdgården blir verklighet. 

Ingår:

 • Skalenlig färglagd illustrationsritning som visar trädgården i sin helhet med text som beskriver innehållet.
 • Skalenliga och detaljerade ritningar på utvalda trädgårdsrum.
 • Förslag på växter i ett bildkollage samt utförliga växtlistor.
 • Förslag på material och stil i ett bildkollage. 
 • Dokument med materialförslag och inköpshänvisningar. 
 • Ritning levereras digitalt som PDF.
 • Hembesök under designprocessen och avslutande presentation och genomgång av ritning. 
 • Flygfotografering med drönare.


Tillkommer:

 • Resekostnader och restidsersättning. Se prislista.


Pris: Från 35000:- beroende på trädgårdens storlek.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Flexibilitet skapar de bästa trädgårdarna.  Komplettera med några av följande tjänster eller hör av dig så hittar vi en lösning som passar dina behov och önskemål. 

 • Planteringsritning som anger hur växterna ska planteras. Antal, placering och svenskt & latinskt namn anges.


 • Måttsatta ritningar inför anläggning och byggnation. Kan lämnas till entreprenör.


 • Markplan som anger alla trädgårdens ytor och dess material. Gör det enklare att räkna ut materialåtgång och kan lämnas till entreprenör.


 • 3D-ritningar för att visualisera hur trädgården kommer att se ut. I samarbete med Hemdrömmar.


 • Bygglov och  ritningar på komplementbyggnader, murar och  marklov i samarbete med Hemdrömmar.
 • Skötselplan månad för månad som anger hur din nya trädgård bäst ska skötas.


 • Växtinköp. Jag ansvarar för att beställa och leverera de växter du behöver i trädgården. Kostnad för växter tillkommer alltid. 


 • Personal shopper. Vi åker gemensamt till ett gardencenter för att handla det du behöver. 


 • Trädgårdsprojektering. Oberoende konsult från start till mål.


 • Flygfotografering med drönare. Både före och efter. 


FÖRBERED DIG

Genom att skriva ner sina egna och familjens tankar och idéer innan det första mötet, får jag vid besöket en inblick i de önskemål som finns. Ju mer du förbereder dig desto större chans är det att trädgården blir precis vad du önskat dig.


En god hjälp kan vara att klippa ut bilder ur tidningar, markera bilder i böcker eller spara på en dator som du sedan visar mig. Saknar du helt idéer är det inte något problem, jag kan presentera helt oberoende lösningar för trädgården för den som önskar.


Det är viktigt att man funderar över hur mycket tid och lust man har att sköta om den färdiga trädgården, vilken ekonomi som finns för att anlägga den och vilken tidsplan som gäller.


För att kunna designa din trädgård behöver jag en tomtritning där ditt hus och eventuella andra byggnader finns inritade. Skalan ska vara minst 1:100 eller så att tomten får plats på ett A3 papper. Saknar du tomtritning, kontakta ditt kommunkontor i god tid innan mitt besök.

PRISLISTA

Prisförslag lämnas alltid efter en första kontakt om du vill ha hjälp att planera del av eller hela trädgården enligt något av paketen som presenteras ovan. 


Timpris: 1300:- per timme oavsett arbetsuppgift.  Gäller om du vill betala löpande eller beställa någon tilläggstjänst.


Flygfotografering: 2000:- per tillfälle. Upp till 10 digitala bilder ingår. 


Reskostnad:  70:-/mil  samt 650:-/restimme. 


Detta kan tillkomma i kostnad beroende på var du bor: Trängselavgifter, parkeringsavgifter,  vägtullar och färjekostnader.


Samtliga priser är inklusive moms.
Företaget har F-skatt och gällande ansvarsförsäkring.

Tyvärr kan du ej utnyttja ROT-avdrag på mina tjänser.

unsplash