SUTERRÄNGHUSET

SUTERRÄNGHUSET

DESIGN och FOTO: HELENA ÅHLUND HEDSTRÖM © 2024

Det här huset var bara ett skal när jag besökte tomten första gången. Kunden är själv byggherre och har byggt både hus och trädgård med pool, stor pergola och rejäla trappor. Tomten är utmanande då den är långsmal och brant men de största utmaningarna är allt berg. 


På den här tomten är murar och trappor en stor del av designen, dels för att ens kunna ta sig runt men också för att utnyttja tomtens areal och få till plana ytor. Tack vare murar och gjutna planteringslådor finns också chans att kunna plantera mer än vad som annars är möjligt. 

Entrésidan är ganska dominant med husets stora och höga fasad mot gatan. Här har jag valt att plantera träd och växter som får höjd för att få bra proportioner gentemot huset. 


Baksidan av huset har några mindre gräsytor men det som får all fokus är poolen och den stora pergolan som kunden ville återskapa efter att ha sett en inspirationsbild. Stenarbetena på både hus och i trädgården är riktigt proffsigt utfört och av hög kvalitet på sten.