LILLA ODLINGEN

LILLA ODLINGEN

DESIGN och FOTO: HELENA ÅHLUND HEDSTRÖM © 2024

Trots en begränsad yta och branta slänter som från början kändes helt oanvändbara har den här trädgården fått härliga och användbara odlingar. Ytorna utnyttjas optimalt med spaljéträd på väggarna, bärbuskar och rabarber i slänter, småväxande fruktträd och upphöjda växtbäddar på berg som inte går att gräva i. Här finns till och med plats för en redskapsbod med regnvattentunna och fågelholk.