SLÄNTEN

SLÄNTEN

DESIGN och FOTO: HELENA ÅHLUND HEDSTRÖM © 2024

Flera meters nivåskillnad och en enorm, svårskött och brant slänt. Vad gör man? Först byggs en stabil mur (bygglov krävs). Sen bygger man en vacker trappa av granitsten, sätter upp välkomnande belysningspollare och fyller slänten med växter. Mot gräsmattan på den övre nivån sitter en vintergrön idegranshäck, dels som skydd ner mot slänten, men också för att man ska slippa känna att man står som på en scen högt ovanför gatan och husen nedanför. 

I slänten växer torktåliga växter med olika bladfärger som vresrosor, iris, kantnepeta och gulbladig oregano.  Över murens kanter väller mossflox, backtimjan och silverarv. Till vintern finns gula klottujor och kypidegranar.