COTTAGE GARDEN

COTTAGE GARDEN

DESIGN och FOTO: HELENA ÅHLUND HEDSTRÖM © 2024

Med rötter i bland annat England ville den här kunden ha en känsla av lantlig engelsk "cottage garden". Samtidigt önskade de använda den enorma mängd runda små kullerstenar som fanns på tomten som ligger ovanpå en sand/kullerstensås. Ett tredje önskemål från familjens kock, var att använda många ätbara växter som kunde användas till matlagning.


Det är en sandig, torr och blåsig tomt, förvisso med trevlig utsikt åt ena hållet, men för övrigt behövdes insynsskydd och vindskydd. Mot den allmäna gångvägen sitter ett plank och mot gatan en oxelhäck. Tomten är i stort sett plan men har en mindre nivåskillnad mot gatan och en enorm slänt mot ena grannen. Vid gatan finns en låg mur där hängande perenner ska planteras under häcken och välla ut över kanten. 

Slänter är alltid en utmaning men här utnyttjades alla de stenar som plockades upp från tomten. Mellan stenarna planterades kryddor, havtorn och andra ätbara växter. Kullerstenarna användes också av kunden för att bygga gångar runt huset, mot entré och garage. Ett smart val både för miljön och ekonomin. För att skapa lummighet planterades både små och stora träd som på sikt också kommer hjälpa till med insynsskydd. 

Baksidan av tomten har en pool med stort trädäck med höga staket runt om, vilket var ett specialbehov för familjens säkerhet. På ena delen av trädäcket finns ett träd planterat med en bänk byggd runt om, och planteringshål för bärbuskar.